El meu compte
Inici >> deBiblio >> Avantatges

"quin problema solucionem"

PROPORCIONEM MOBILITAT I DISMINUIM COST D'IMPLANTACIÓ

Informes

ANALITZA EL TEU SISTEMA COM MAI ABANS HO HAS FET

deBiblio ofereix la possibilitat de realitzar anàlisis estadístics i informes detallats de l'ús i rendiment dels recursos contractats a la teva organització. Gràcies a aquests anàlisis és possible conèixer el número d'usuaris que accedeixen a cada publicació, realitzant una classifició en funció del rol, departament, centre o inclús si accedeix des de fora de les instal·lacions físiques de l'organització.

Actualment, la informació estadística que s'obté en qualsevol biblioteca virtual és limitada, degut a que analitzar la informació que ofereixen els publicadors és una tarea àrdua i complexa.

deBiblio permet solventar aquest problema gràcies a la seva eina de Business Intelligence, que ofereix informes estadístics detallats de l'ús i del rendiment dels recursos contractats, dels usuaris que hi accedeixen, així com si aquests usuaris accedeixen des de fora de les instal·lacions físiques de l'organització o bé pertanyen a un grup, centre, o departament determinats.

A més, l'eina proporciona informes que comparan l'accés als recursos de la biblioteca digital respecte al cost de subscripció, de forma que permet optimitzar el pressupost així com l'assignació en els diferents editors.

dependència tecnològica

INFRAESTRUCTURA AL NÚVOL

deBiblio permet la reducció de cost en infraestructura i personal, portant al núvol el servei d'accés remot a les biblioteques virtuals.

Per a poder oferir un servei d'accés remot a una Biblioteca Virtual és necessari desplegar una infraestructura tecnològica complexa, disposar de servidors específics i de personal expert que conegui les tecnologies a utilitzar, així com mantenir el servei per a que davant qualsevol canvi de les plataformes de publicació, no sigui interromput.

deBiblio permet a les organitzacions disposar d'aquest tipus de servei de forma ràpida i personalitzada, preocupant-se només de la gestió del recurs i no dels aspectes tecnològics, evitant la inversió en infraestructura i en els recursos associats a la implantació del servei.

Per a aquelles organitzacions que ja tinguin un servei d'accés remot, deBiblio oferix la possibilitat de reduïr el cost de la infraestructura tecnològica necessària per a oferir aquest servei, així com el temps que el personal tècnic especialitzat dedica al seu manteniment.

movilitat

ACCEDEIX DES DE QUALSEVOL LLOC O DISPOSITIU

Els usuaris de moltes biblioteques virtuals no poden accedir als recursos oferts quan es troben fora de la seva ubicació habitual, degut a que els proveïdore o publicadors de recursos bibliogràfics digitales realitzen un control d'accés basat a la IP d'origen de qui intenta accedir.

Actualment, les Biblioteques Virtuals es veuen limitats pel fet de que les plataformes i publicadors de recursos, per a controlar l'accés es basan en les adreces IP com a métode d'autorització.

D'aquesta forma, aquells usuaris que volen accedir als recursos fora de la xarxa permesa per l'accés no tenen una forma senzillaper a poder fer ús dels recursos que la seva organització té contractats.

deBiblio facilita als usuaris l'accés als recursos digitals gràcies a la seva infraestructura tecnològica, permetent obtenir els recursos que té contractada l'organització independentment de la seva ubicació.

Per a controlar l'accés, deBiblio utilitzarà els serveis d'identificació de l'organització a la que pertany l'usuari, no sent necessari un nou procediment d'identificació o usuaris i paraules claus noves.

Aquesta transparència repercuteix en l'usuari i en la organització, ja que s'aprofiten al màxim els recursos contractats sense haver de modificar la forma d'identificació que s'utilitza de forma usual.